Schakel tijdig deskundige ondersteuning in. Bijvoorbeeld van een bedrijfsartsconsulent. Dit is een bedrijfsarts die gespecialiseerd is in kanker en werk. Of raadpleeg een re-integratiebureau die kunnen helpen bij het behouden van werk of het zoeken naar nieuw werk.

De bedrijfsartsconsulent oncologie

De bedrijfsartsconsulent oncologie is een bedrijfsarts die een aanvullende opleiding tot bedrijfsartsconsulent oncologie heeft gevolgd. Deze bedrijfsartsconsulenten oncologie hebben specifieke kennis en ervaring op het gebied van kanker en werk en u kunt hen bijvoorbeeld raadplegen als er onduidelijkheid is over de werkzaamheden die uw medewerker nog zou kunnen doen. Wilt u meer weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onderstaande bedrijfsartsconsulenten.

Hier volgt een overzicht van alle bedrijfsartsconsulenten oncologie die momenteel werkzaam zijn:

Enschede

Ton Jenner (jenner@omtrend.com)

Amsterdam

  • Jan-Hein Wijers (janhein.wijers@gmail.com)
  • Josephine ter Steeg (j.m.tersteeg@amc.nl)
  • Frits Stam (fritsatwork@gmail.com)

Noord en Oost Nederland

Cobi Oostveen (cobi.oostveen@planet.nl)

Utrecht

Joke Brinkhuis (via UMC Utrecht: 088-7556308)

Zeist

Ida Marsman (www.a-rea.nl)

Zwolle

Liesbeth Greenen (www.intermezzo-zwolle.nl)

Arnhem

Henk Jan van Wijck (zintens@grootklimmendaal.nl)

Nijmegen

Bert Verhoeven (via Rebecca Berry-Meijer: r.berry@cwz.nl)

Eindhoven

  • Astrid Michiels (a.michiels@humancapitalcare.nl)
  • Lisette de Bruijn (www.cancerandcareer.nl)

Maastricht

Lisette de Bruijn (www.cancerandcareer.nl)

Re-integratiebureaus

Re-integratiebureaus zijn gespecialiseerd in ondersteuning bij verzuim en re-integratie. Re-integratieconsulenten kunnen ondersteuning bieden bij de begeleiding van zowel werknemer als werkgever in de huidige werkomgeving maar ze kunnen ook ondersteuning bieden bij de zoektocht naar nieuw werk.

Hier vindt u een aantal re-integratiebureaus die gespecialiseerd zijn in kanker. Onderstaand overzicht is niet volledig. Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van deze re-integratiebureaus en hebben daarom geen inzicht in de kwaliteit die zij leveren. Voor meer informatie over o.a. kosten en diensten kunt u op de website van het betreffende re-integratiebureau kijken.

Mist u een bureau in dit overzicht? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Care for Cancer

Care for Cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten. Care for cancer richt zich op patiënten, mantelzorgers en werkgevers. Een van de onderdelen van Care for Cancer is ‘Care in Company’, specifiek gericht op werkgevers.

Re-turn

Re-turn is volledig gespecialiseerd in ondersteuning bij verzuim en re-intergatie bij kanker. Zij gebruiken de door Re-turn ontwikkelde, methode 'werkkracht bij kanker' om het werkgevers en werknemers makkelijker te maken. Re-turn is lid van OVAL en wordt bij herhaling op verschillende kwaliteitseisen getoetst.

Stap

Met een overtuiging dat werken een onderdeel van herstel is, begeleidt Stap.nu werkgevers en werknemer in dit proces. Een zorgvuldige aanpak van verzuim kan het werk binnen handbereik houden. Er wordt gewerkt vanuit een visie van 'denken in mogelijkheden'. Stap.nu is in het bezit van het Blik op werk keurmerk. Dit keurmerk staat borg voor de basiskwaliteiten en de betrouwbaarheid van de dienstverleners.

Do Some Good

Do Some Good is gespecialiseerd in kanker en werk. Daarnaast hebben zij veel ervaring met de re-integratie van chronisch zieken. Do Some Good helpt werknemer, werkgever en zelstandig ondernemer met de durzame terugkeer naar werk. Hierbij richten zij zich op het voorkomen en het aanpakken van problemen bij zowel terugkeer naar eigen baan (spoor 1) als het vinden van een andere baan (spoor 2).

oPuce

oPuce is een arbeidsbemiddelingsbureau dat voor mensen die hersteld zijn na kanker betaald werk zoekt. Zij houden hierbij rekening met de specifieke behoeften van zowel kandidaten als werkgevers. Alle geplaatste kandidaten worden gedurende een jaar begeelid.

WIQsupport

WIQsupport zorgt ervoor dat u of uw onderneming zich bezig kan houden met hoofdzaken. Hierbij wordt er advies gegevens op het gebied van strategie, structuur en cultuur. Op het vlak van organisatie ontwikkeling zijn er drie pijlers: HR organisatie, Human Capital en een Online HR tool.

Wijzer met Welder

Welder is een landelijk kenniscentrum dat mensen wegwijs en mondig maakt op het terrein van arbeid, gezondheid en participatie. De Wijzer met Welder is bedoeld voor iedereen met gezondheidsvragen of een chronische beperking. U kunt er onafhankelijke informatie, advies en coaching vinden.

TriZon

TriZon richt zich op de re-integratie en begeleiding van werkzoekenden. Tot de doelgroep behoren uitkeringsgerechtigden met een uitkering van het UWV, de Sociale Dienst of de Ziektewet. TriZon is gespecialiseerd in de re-integratie van (ex-)kankerpatiënten. TriZon is in het bezit van het Blik op werk keurmerk. Dit keurmerk staat borg voor de basiskwaliteit en de betrouwbaarheid van de dienstverleners.

Cancer&Career

Cancer&Career is een landelijk werkend bedrijf, gespecialiseerd in begeleiding bij herstel en re-integratie na de diagnose kanker. Zij helpen mensen die door ziekte zijn getroffen weer 'op de rit' en aan het werk. Ook bieden ze begeleiding aan werkgevers. Ze gaan op zoek naar de beste ondersteuning voor uw medewerker met oog voor uw zakelijk belang. Cancer&Career is in het bezit van het Blik op werk keurmerk. Dit keurmerk staat borg voor de basiskwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverleners.

Human Support

Wie met plezier werkt, is gelukkiger, productiever en verzuimt minder. Aan de andere kant kan verlies van balans in het leven leiden tot stress, ziektes en daarmee ook tot verzuim. Human Support richt zich op het herstel van de balans tussen werk en privé, bijvoorbeeld bij re-integratie met en na kanker. Op dat gebied werkt Human Support op basis van een gerichte samenwerking met alle betrokkenen: de medewerker, de leidinggevende en/of casemanager, de HR-medewerker en de arbo-professional. Human Support staat voor een onafhankelijke en objectieve maatwerkaanpak, die de situatie voor iedereen helder en duidelijk maakt en gericht is op oplossingen.

Revalidatieprogramma's

De volgende revalidatieprogramma's kunnen uw werknemer begeleiden en advies geven bij het herstel- en revalidatieproces. Ook met het oog op werk, want een fitte werknemer kan zijn werk beter aan. De huisarts dient voor een verwijzing naar revalidatie te zorgen.

Arbeidsrevalidatie Reade Amsterdam

Reade biedt werkgerichte revalidatie voor mensen met kanker, met als doel werkbehoud. Reade is een toonaangevend centrum voor specialistische revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Inwoners uit Amsterdam en omstreken (Groot-Amsterdam) komen bij ons voor hoogwaardige zorg en ondersteuning. Naast medische zorg biedt Reade aanvullende diensten die gericht zijn op een zo goed en gemakkelijk mogelijke terugkeer naar de eigen omgeving.

Herstel & Balans

Revalidatie bij Herstel & Balans kan mensen helpen om klachten ten gevolge van kanker te verminderen en daarmee het dagelijks functioneren te verbeteren. De revalidatie is bedoeld voor mensen die meerdere problemen en klachten hebben door de ziekte kanker.

Stichting Tegenkracht

Stichting Tegenkracht biedt kankerpatiënten sportbegeleiding op maat. onderzoek geeft aan dat kankerpatiënten die sporten, sneller herstellen. Als werkgever bent u gebaat bij gemotiveerde en fitte werknemers, en daarom worden ook de werkgevers actief in het plan betrokken.

Psychische hulp

De diagnose kanker is niet alleen een aanslag op het lichaam van een zieke werknemer, maar ook op mentaal vlak kan uw werknemer het moeilijk hebben. Psychische ondersteuning kan daarin hulp bieden, ook als het om werk gaat.

Helen Dowling Instituut

Het Helen Dowling Instituut biedt professionele zorg in de vorm van individuele gesprekken, groepsgesprekken en internettherapie aan zowel patiënten als hun naasten.

IPSO

IPSO (Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning) is de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland. IPSO versterkt en ondersteunt haar leden zodat deze - ieder op hun eigen wijze - alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden psycho-oncologische begeleiding en ondersteuning kunnen bieden.

Maatschappelijk werk

Bij psychosociale problemen kan uw werknemer een beroep doen op maatschappelijk werk. Hier kunnen vragen, gedachten en zorgen besproken worden over bijvoorbeeld de omgang met angst of financiële vraagstukken. Ook de naasten van uw werknemer kunnen gebruik maken van maatschappelijk werk. Uw werknemer kan in contact komen met maatschappelijk werk via het ziekenhuis waar hij benahdeld wordt.

Patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties kunnen uw werknemer met kanker ondersteuning bieden. Hier kunnen zij bijvoorbeeld terecht voor contact met lotgenoten, ervaringskennis, activiteiten en informatie. De meeste patiëntenorganisaties zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband 'Leven met kanker'.

Overige instanties

IKA Ned

Het Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland (IKA Ned) is een 'centre of excellence' op het gebied van arbeid en gezondheid. Het is een netwerk organisatie verbonden met de topaanbieders van klinisch arbeidsgeneeskundige zorg en met academische centra. Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, huisartsen en medisch specialisten kunnen IKA Ned consulteren en patiënten doorverwijzen. Bedrijven kunnen diensten afnemen van IKA Ned om hun medewerkers aanvullende arbozorg te bieden. IKA Ned biedt ook onafhankelijke medische en arbeidsgeneeskundige expertise bij juridische verzekeringskwesties.

NVKA

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) wil de klinische arbeidsgeneeskunde stimuleren, zoals wetenschappelijke onderbouwing en bevorderen en bewaken vaadequate uitoefening.

KWF Kanker infolijn

Voor vragen van medische of praktische aard, of voor een goed gesprek, kunt u ook bellen naar de KWF Kanker infolijn.