Interventies om werkhervatting te bevorderen voor bedrijfsarts

Heeft uw cliënt extra hulp nodig?


Bijvoorbeeld als er sprake is van:

  • Discrepantie tussen objectieve en subjectieve belastbaarheid ten aanzien van werk. (Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als patiënt aangeeft niet te kunnen werken maar patiënt ook aangeeft dat bedrijfsarts, leidinggevende en/of behandeld arts zeggen dat werk wel mogelijk is.)
  • Stagnatie van werkhervatting. Er is enkele maanden geen vooruitgang in werkhervatting.
  • Na behandeling geen sprake van werkhervatting.
  • Ernstige psychologische of fysieke beperkingen die werkhervatting belemmeren.


Schakel dan extra hulp in. Een overzicht van de mogelijkheden vindt u hier.


‘Kankerpatiënten komen steeds minder vaak in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheids-uitkering. Daarom moeten ze ook steeds vaker weer aan het werk.’
Guus, 55, verzekeringsarts.