Leidinggevende en collega’s & communicatie

De diagnose kanker is ingrijpend. Voor de patiënt in de eerste plaats, maar ook voor de omgeving. Collega’s worden opeens geconfronteerd met een werknemer met een levensbedreigende ziekte. Hoe gaat u daar mee om, als persoon, als leidinggevende en als collega? Daarnaast staat of valt een goede re-integratie met goede communicatie.


Besteed aandacht aan de volgende thema’s:

 • Ga na of uw cliënt met kanker openheid heeft gegeven op de werkvloer over de diagnose kanker. Geef zo nodig uitleg aan uw cliënt met kanker over de rechten en plichten met betrekking tot openheid over diagnose en behandeling.

 • Ga na hoe het contact is tussen de leidinggevende en uw cliënt met kanker. Stimuleer de leidinggevende in alle fases van het ziekteproces op vaste momenten contact te onderhouden met diens werknemer met kanker.

 • Stimuleer uw cliënt met kanker in alle fases van het ziekteproces contact te onderhouden met de werkvloer.

Vindt uw cliënt met kanker of de leidinggevende de communicatie lastig? Begeleid dan uw cliënt of leidinggevende in het opstellen van een communicatieplan waarin is opgenomen:

 • Het vaste moment wanneer en hoe contact plaatsvindt.
 • Hoe leidinggevende en collega’s op de hoogte worden gehouden; direct of via contactpersoon.
 • Wat uw cliënt met kanker een prettige manier van communiceren vindt. Bijvoorbeeld:

  - Cliënt vindt het prettig als collega’s direct aan hem vragen hoe het gaat.

  - Cliënt wil liever niet praten over kanker. Op zijn werk komt hij om te werken.

  - Cliënt geeft aan alleen op eigen initiatief over kanker te willen praten.

 • Vraag regelmatig of het communicatieplan nog up-to-date is en begeleid uw cliënt of leidinggevende zo nodig bij het aanpassen van het communicatieplan naar gelang de fase van het ziekteproces.

 • Coach de leidinggevende, indien gewenst, hoe om te gaan met een werknemer met kanker door hem bijvoorbeeld te wijzen op deze website die ook een speciaal gedeelte heeft voor leidinggevenden.

 • Wees bewust dat er nog steeds een stigma over kanker kan zijn op de werkvloer. Enerzijds kan dit leiden tot vermijding (mensen met kanker willen en kunnen niet werken’) anderzijds kan dit leiden tot bagatellisering (‘waarom kan mijn werknemer niet werken; hij is toch alleen geopereerd?’). Beide situaties zijn even vervelend. Geef desgewenst voorlichting aan leidinggevende.
‘Kankerpatiënten komen steeds minder vaak in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheids-uitkering. Daarom moeten ze ook steeds vaker weer aan het werk.’
Guus, 55, verzekeringsarts.