Hoe adviseer ik mijn patiënt met kanker over werk & werkhervatting?

De diagnose kanker is ingrijpend. Voor de patiënt in de eerste plaats, maar ook voor de omgeving. Sommige mensen zullen dan ook helemaal niet bezig zijn met werken, hun gezondheid komt namelijk op de eerste plaats. Dat is heel begrijpelijk, maar ook werken kan bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid. Hoe adviseer ik mijn patiënt met kanker over werk & werkhervatting?


Doen:

  • Stimuleer uw patiënt om contact te houden met de werkvloer in elke fase van het ziekteproces.

  • Stimuleer uw patiënt om advies te vragen aan de behandeld arts en bedrijfsarts over de mogelijke gevolgen van de behandeling voor het uitvoeren van zijn werk.

  • Werk kan bijdragen aan herstel. Stimuleer uw patiënt te blijven werken wanneer mogelijk.

  • Wacht niet te lang met het bespreekbaar maken van werk en werkhervatting, het werk hervatten bij de eigen werkgever is gemakkelijker dan weer gaan werken vanuit de WW.

  • De patiënt heeft kanker, maar blijft werknemer. Dit betekent dat hij plichten heeft volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). Informatie hierover kan uw patiënt vinden op het beveiligde gedeelte van deze website.

  • Stimuleer uw patiënt om aan conditieverbetering te doen. Dit werkt namelijk bevorderend voor herstel, en dus ook voor de terugkeer naar werk.

  • Ook na de behandeling kan uw patiënt nog lang last houden van de gevolgen van de ziekte en de behandeling. Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld vermoeidheid. Dit kan ook gevolgen hebben voor de werkhervatting. Wijs uw patiënt er op dat het einde van de ziekte of behandeling helaas niet altijd het einde van de klachten en bijwerkingen betekent. Verwijs uw patiënt eventueel door, bijvoorbeeld naar revalidatie of psycholoog. Meer informatie vindt u in de richtlijn ‘Herstel na kanker’.

  • Neem contact op met de bedrijfsarts, als die behoefte heeft aan extra medische uitleg over de ziekte en de gevolgen daarvan. Let op; dit kan alleen met toestemming van de patiënt.

  • Indien er onduidelijkheden zijn over de werkzaamheden die uw patiënt nog kan doen, adviseer uw patiënt dan om contact op te nemen met diens bedrijfsarts. Heeft uw patiënt geen bedrijfsarts, adviseer uw patiënt dan om contact op te nemen met een bedrijfsartsconsulent oncologie.

Adviseer uw patiënt om de werkhervatting rustig te beginnen. Dit betekent bijvoorbeeld:

a.      Een paar uur per dag werken
b.      1 of 2 dagen per week werken
c.      Rustdagen inlassen
d.      Werkzaamheden doen die uw patient gemakkelijk aan kan
e.      Geen grote verantwoordelijkheden
f.       Geen vermoeiende reistijd van en naar het werk

Het is belangrijk dat de patiënt genoeg energie overhoudt om te sporten, familie te bezoeken, uitstapjes te doen of een hobby uit te voeren. Zaken die een mens energie geven. Maak uw patiënt er bewust van dat misschien niet alle collega's begrip zullen hebben voor het feit dat uw patiënt wel kan sporten, maar (nog) niet (volledig) kan komen werken. Adviseer uw patiënt in dat geval, dit onbegrip bespreekbaar te maken. Eventueel met hulp van diens leidinggevende.


Adviseer uw patiënt om de werkhervatting rustig op te bouwen. Wat betekent dat?

a.      Niet alles tegelijk opbouwen. Dus alleen het aantal uur per dag uitbreiden of alleen het aantal dagen per week.
b.      Als alles goed gaat, pas na een aantal weken weer de volgende stap nemen.
c.      Goed afstemmen met de werknemer zelf en directe collega’s.
d.      Regelmatig evalueren, samen met de leidinggevende en de bedrijfsarts.

Voor zowel u, als uw patiënt met kanker kan de folder 'wat en hoe bij kanker en werk' nuttige informatie bevatten.
'Je baan geeft structuur aan je dag, je ontmoet mensen. Alleen al daarom is het van groot belang dat je aan het werk blijft.’
Piet, 50, darmkankerpatiënt