Interventies om werkhervatting te bevorderen voor huisarts

Heeft uw patiënt extra hulp nodig?


Bijvoorbeeld als er sprake is van:

  • Discrepantie tussen objectieve en subjectieve belastbaarheid ten aanzien van werk. (Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als patiënt aangeeft niet te kunnen werken maar patiënt ook aangeeft dat bedrijfsarts, leidinggevende en/of behandeld arts zeggen dat werk wel mogelijk is.)
  • Stagnatie van werkhervatting.  Er is enkele maanden geen vooruitgang in werkhervatting.
  • Na behandeling geen sprake van werkhervatting.
  • Ernstige psychologische of fysieke beperkingen die werkhervatting belemmeren.

Schakel dan extra hulp in. Een overzicht van de mogelijkheden vindt u hier.

'Je baan geeft structuur aan je dag, je ontmoet mensen. Alleen al daarom is het van groot belang dat je aan het werk blijft.’
Piet, 50, darmkankerpatiënt