Waarom is het belangrijk dat ik mijn werknemer goed begeleid?

Goede begeleiding bespaart geld en energie – van zowel de werknemer, als het bedrijf.


  • Door op tijd proactief met alle betrokken partijen aan de slag te gaan om te proberen een passende oplossing te vinden zal uw werknemer sneller en duurzamer aan de slag kunnen gaan.

  • Als werkgever en als werknemer bent u verplicht de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) na te komen. Goede begeleiding is daarin cruciaal. Komt u deze verplichting niet na, dan kan UWV een sanctie opleggen om het loon van de werknemer langer door te betalen.

  • Uw medewerker reële kansen bieden om weer aan het werk te gaan, leidt vaak tot de terugkeer van een hele gemotiveerde werknemer.

  • Het wederzijds vertrouwen tussen werknemer & werkgever is groot na een geslaagde re-integratie.

  • Werken kan een enorm positief effect hebben op de zingeving van uw werknemer, hij kan zich waardevol voelen door aan het werk te zijn. Passend werk bevordert het herstel!
‘Mijn leidinggevende dacht dat ze me beter niet kon lastigvallen. Ik heb daardoor weken niets van haar gehoord. Ik voelde me afgeschreven.'
Lineke, borstkanker, 35 jaar