Stap 1– Leg de basis met goed contact en begrip

Goed contact en begrip creëert u door oprecht te informeren hoe het gaat en door aan uw werknemer te vragen wat zijn behoeftes zijn en hoe u hem kan ondersteunen. De grootste valkuil is om vanuit uw eigen beleving in te vullen waar uw werknemer behoefte aan heeft. Mensen verschillen; in eenzelfde situatie kan de ene werknemer zich aan zijn lot overgelaten voelen, terwijl de andere werknemer druk ervaart.


Doen:

 • Houd altijd contact met uw werknemer. Het laatste dat u wilt, is uw werknemer het gevoel geven dat u hem laat vallen.

 • Leg in het eerste contact als leidinggevende de nadruk op wat u als leidinggevende voor uw werknemer kan doen.

 • Toon oprecht belangstelling hoe het gaat met uw werknemer.

Maak kanker bespreekbaar en stel samen een communicatieplan op met daarin:
 • Of de werknemer wil dat collega’s  en/of klanten worden geïnformeerd over de diagnose en de behandeling.
 • Bespreek hoe de werknemer contact met collega’s en/of klanten wil onderhouden. Zelf, of via een contactpersoon? Via e-mail of telefonisch?
 • Maak vaste afspraken wanneer er contact is tussen u en uw werknemer. Bijvoorbeeld elke vrijdagmiddag om 15.00, telefonisch.

 • Zeg niet: ‘Vraag het als je hulp nodig hebt’. Mensen vragen niet snel om hulp. Bied zelf concrete hulp aan.

Wees bewust van het feit dat het voor collega’s van uw werknemer met kanker ook een lastige en confronterende situatie kan zijn. Besteed daarom ook extra aandacht aan de collega’s van uw werknemer met kanker door:

 • Na te gaan wat de behoeftes van collega’s zijn. De werkdruk kan plotseling oplopen als collega’s werk van uw zieke werknemer moeten overnemen. Ga na of dit haalbaar is voor collega’s.
 • Te zorgen dat collega’s begrip hebben voor de situatie van uw werknemer met kanker. Dit kunt u doen door open te zijn, met inachtneming van privacy-wensen van uw werknemer, en duidelijk te communiceren over bijvoorbeeld het plan van aanpak.
 • Het kan zijn dat er toch collega's onbegrip hebben. Soms voelen zij zich hier schuldig over en durven daarom niet aan de bel te trekken. Maak dit onbegrip bespreekbaar.
 • Te bespreken met collega’s welke afspraken zijn gemaakt wanneer uw werknemer werkt, welke taken en verantwoordelijkheden hij heeft en wie er eventueel taken en verantwoordelijkheden tijdelijk overneemt.
 • Maak met uw werknemer afspraken over communicatie met collega's. Waaraan heeft uw werknemer behoefte en waaraan niet? Communiceer dit met collega's.

 • Onderzoek laat zien dat juiste steun van collega’s de kansen vergroot op werkhervatting.

 • Als uw werknemer hier behoefte aan heeft kunt u de website samen met uw werknemer bekijken zodat jullie samen kunnen bepalen waar de problemen liggen en hoe jullie deze gaan oppakken.