Stap 2 – Re-integratie op maat

Stap 2 – Re-integratie op maat

Het is een cliché, maar ieder mens is anders, ieder mens reageert anders op een diagnose kanker, de gevolgen van een diagnose kanker zijn voor ieder anders en werk speelt in ieders leven een andere rol. Bovendien kan de rol van werk veranderen door een diagnose kanker. De oplossing; re-integratie op maat.


Doen:


 • Bespreek in elke fase van het ziekteproces of uw werknemer kan en wil werken. Bespreek hoe hier invulling aan kan worden gegeven. Wees creatief en denk in oplossingen. Denk hierbij aan: taken, verantwoordelijkheden, werken vanaf thuis.

 • De gevolgen van kanker lopen uiteen. Schakel de bedrijfsarts in om na te gaan wat voor uw werknemer de consequenties zijn voor het uitvoeren van het werk.

 • Iedere werknemer is anders. De ene werknemer zal gestimuleerd moeten worden om weer aan het werk te gaan, terwijl sommige werknemers te hard van stapel lopen. Probeer een balans te vinden tussen stimuleren en afremmen. Vraag de bedrijfsarts hierin om advies.

Maak werkflexibiliteit bespreekbaar:

 • Dat de werknemer kanker heeft, wil niet zeggen dat hij helemaal niet kan werken. Tijdens bepaalde fases van de behandeling zal het misschien niet gaan, maar op andere momenten weer wel. Houd de vinger aan de pols: hoe ziet de werknemer dat zelf?
 • Vraag hoe de werknemer zelf het werk tijdelijk zou willen vormgeven. Minder uren? Andere taken? Vanuit thuis werken? Doe zelf een voorstel in het geval dat uw medewerker het lastig vindt om zelf met een idee te komen.
 • Werk kan bijdragen aan herstel. Van alleen maar rusten word je niet beter.
 • Stimuleer dat uw werknemer blijft werken, wanneer mogelijk ook tijdens de behandeling.

 • Maak duidelijke afspraken met de werknemer en leg deze vast. De bedrijfsarts kan hierin adviseren.

 • Goede communicatie met bedrijfsarts is belangrijk. Overleg regelmatig, het liefst face-to-face, om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Wees bewust van het feit dat bedrijfsarts een medisch beroepsgeheim heeft.

 • Vind een goede balans tussen betrokken zijn en zakelijk zijn.

 • Realiseer je dat sommige mensen een steuntje in de rug nodig hebben en andere afgeremd moeten worden. Wacht niet te lang met starten van het re-integratietrajct. Hoe langer iemand met ziekteverzuim is, hoe moeilijker het is om weer aan het werk te gaan.

 • Maak uw werknemer bewust van het belang van werk zoals eigenwaarde, financieel, structuur, afleiding en het gevoel even geen patiënt te zijn.

 • Weer werken is spannend, na zo’n ingrijpende periode. Zorg daarom dat u aanwezig bent en ruim de tijd heeft als uw werknemer weer voor het eerst komt.

Het is belangrijk dat uw werknemer zijn vertrouwen in werk direct vergroot. Weer werken is spannend. Laat uw werknemer dus beginnen met kleine, vast omschreven, haalbare taken en dus niet starten met bijvoorbeeld:

 • Een afdelingsvergadering; veel te druk en te hectisch.
 • Het bijwerken van zijn mailbox die misschien weken of zelfs maanden niet is geopend.

Het is belangrijk om werkhervatting rustig te beginnen. Dit betekent bijvoorbeeld:

a.      Een paar uur per dag werken
b.      1 of 2 dagen per week werken
c.      Rustdagen inlassen
d.      Werkzaamheden doen die uw werknemer gemakkelijk aan kan
e.      Geen grote verantwoordelijkheden
f.       Geen vermoeiende reistijd van en naar het werk

 • Stel samen met uw werknemer een plan A en een plan B op. Plan A is het maximale dat uw werknemer weer gaat doen en plan B het minimale. Op deze manier voorkomt u dat uw werknemer te hard van stapel loopt maar ook dat werkhervatting stagneert.

Het is belangrijk dat de patiënt genoeg energie overhoudt om te sporten, familie te bezoeken, uitstapjes te doen of een hobby uit te voeren. Zaken die een mens energie geven. Vraag uw werknemer of dit lukt naast het opbouwen van de werkzaamheden. Communiceer dit ook naar collega's toe om begrip te creëren voor het feit dat uw werknemer misschien wel energie heeft om een stuk te gaan wandelen maar nog niet de energie heeft om (volledig) te gaan werken.


Adviseer uw werknemer werkhervatting rustig op te bouwen. Wat betekent dat?

a.      Niet alles tegelijk opbouwen. Dus alleen het aantal uur per dag uitbreiden of alleen het aantal dagen per week.
b.      Als alles goed gaat, pas na een aantal weken weer de volgende stap nemen.
c.      Goed afstemmen met de werknemer zelf en directe collega’s.
d.      Regelmatig evalueren, samen met de leidinggevende en de bedrijfsarts.


  ‘Mijn leidinggevende dacht dat ze me beter niet kon lastigvallen. Ik heb daardoor weken niets van haar gehoord. Ik voelde me afgeschreven.'
  Lineke, borstkanker, 35 jaar