Responsible disclosure

Bij het AMC vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar onderzoek@amc.nl,  
 • Het
  probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden
  dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te
  kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen
  te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn
  verkregen via de lek direct na het dichten van de lek te wissen,
 • Geen
  gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social
  engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van
  derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te
  reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is
  het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van
  de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer
  nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 14 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als
  u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen
  juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij
  behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens
  niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is
  om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem
  is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
 • Wij
  streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij
  worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem
  nadat het is opgelost.

Laatst aangepast op