Weinig aandacht voor werk in de curatieve sector, hoe gaat u daarmee om?

Vanuit de curatieve sector is er vaak weinig aandacht voor werk. Daarom kan het voorkomen dat het voor u als bedrijfsarts moeilijk is om informatie te krijgen van de behandelend arts. Hoe gaat u daarmee om? Een aantal tips:


  • Vraag zelf actief informatie op door (na toestemming van uw cliënt) te bellen naar de behandelend arts van uw cliënt. Leg uit dat uw doel niet alleen is om te bepalen of iemand wel of niet weer aan het werk gaat, maar dat u uw cliënt begeleidt in de stappen terug naar het werk, en dat de informatie van de arts daartoe bij zal dragen.

  • Leg contact met het ziekenhuis via een gespecialiseerd verpleegkundige of maatschappelijk werker van uw cliënt met kanker.

  • Vraag aan uw cliënt met kanker of hij in het ziekenhuis bij de balie een kopie van de brief van de behandelend arts vraagt en meeneemt naar jullie volgende gesprek.
‘Kankerpatiënten komen steeds minder vaak in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheids-uitkering. Daarom moeten ze ook steeds vaker weer aan het werk.’
Guus, 55, verzekeringsarts.